2013-14 Pennat Roster

 

ROUND ONE ROUND TWO DIVISION 1 DIVISION 2 DIVISION 3 DIVISION FOUR
October 17th January 16th D  v  RI TB  v  B D  v  B LISTED BELOW
    P  v  SB P v  SB GOLD P  v  PS  
    W  v  SH W  v  V W  v  SH  
    L  v  SP L  v  PS RA  v  SP  
    U  v  SM U  v  SB GREEN TB  v  SM  
           
    RI  v  W B  v  W B  v  W  
October 24th January 23rd SB  v  U SB GOLD  v  U PS  v  TB  
    SH  v  L V  v  L SH  v  RA  
    SP  v  P PS  v  P SP  v  P  
    SM  v  D SB GREEN  v TB SM  v  D  
           
    U  v SP U  v PS TB  v SP  
October 31st January 30th P  v  SH P  v  V P  v  SH  
    W  v  D W  v  TB W  v  D  
    L  v  RI L  v  B RA  v  B  
    SB  v  SM SB GO  v  SB GR PS  v  SM  
           
    D  v  L TB  v  L D  v  RA  
November 7th February 6th  RI  v  P B  v  P B  v  P  
    SH  v  U V  v  U SH  v  TB  
    SP  v  SB   PS  v  SB GOLD SP  v  PS  
    SM  v  W SB GREEN  v  W SM  v  W  
           
    U  v  RI U  v  B TB  v  B  
Nov. 14th  February 13th P  v  D P  v  TB P  v  D  
    L  v  W L  v  W RA  v  W  
    SP  v  SM PS  v  SB GREEN SP  v  SM  
    SB  v  SH SBGOLD  v  V PS  v  SH  
           
    D  v  U TB  v  U D  v  TB  
Nov. 21st February 20th W  v  P W  v  P W  v  P  
    RI  v  SB B  v  SB GOLD B  v  PS  
    SH  v  SP V  v  PS SH  v  SP  
    L  v  SM L  v  SB GREEN RA  v  SM  
           
ROUND 1 ROUND 2 DIVISION 1 DIVISION 2 DIVISION 3  
    U  v  W U  v  W TB  v  W  
Nov. 28th  February 27th  P  v  L P  v  L P  v RA  
    SB  v  D SB GOLD  v  TB PS  v  D  
    SP  v  RI PS  v  B SP  v  B  
    SM  v  SH SB GREEN  v  V SM  v  SH  
           
    D  v  SP TB  v  PS D  v  SP  
December 5th March 6th W  v  SB W  v  SB GOLD W  v  PS  
    L  v  U L  v  U RA  v  TB  
    RI  v  SH B  v  V B  v  SH  
    P  v  SM P  V  SB GREEN P  v  SM  
           
    U  v  P U  v  P TB  v  P  
December 12th  March 13th  SB  v  L SBGOLD  v  L PS  v  RA  
    SH  v  D V  v  TB SH  v  D  
    SP  v  W PS  v  W SP  V  W  
    SM  v  RI SB GREEN  v  B SM  v  B  
Round 1 games played on Green of first named Club Round 2 Reversed.  
                KEY    
    B BURNIE    
    D DEVONPORT    
    D/S DEVONPORT/SPREYTON  
    L LATROBE    
    P PENGUIN    
    PS PORT SORELL    
    RA RAILTON    
    RI RIDGLEY    
    SH SHEFFIELD    
    SM SMITHTON    
    SB SOUTH BURNIE    
    SBGO SOUTH BURNIE GOLD  
    SBGR SOUTH BURNIE GREEN  
    SP SPREYTON    
    TB TURNERS BEACH  
    TBR TURNERS BEACH RED  
    TBW TURNERS BEACH WHITE  
    U ULVERSTONE    
    V VIEWMONT    
    W WYNYARD    

 DIVISION FOUR REVISED ROSTER

 

ROUND ONE

DIVISION 4

ROUND TWO

DIVISION 4

October 17th

D v RI

January 16th

RI v D

 

ED v SP

 

SP v ED

 

RA v V

 

V v RA

 

L v PS

 

            PS v L

 

U v SB

 

SB v U

 

TB – BYE

 

TB – BYE

October 24th

RI v RA

January 23rd

RA v RI

 

SP v U

 

U v SP

 

V v L

 

L v V

 

PS v TB

 

TB v PS

 

SB v ED

 

ED v SB

 

D – BYE

 

D – BYE

October 31st

U v PS

January 30th

PS v U

 

TB v V

 

V v TB

 

ED v D

 

D v ED

 

L v RI

 

RI v L

 

SP v SB

 

SB v SP

 

RA- BYE

 

RA – BYE

November 7th

D v L

February 6th

L v D

 

RI v TB

 

TB v RI

 

V v U

 

U v V

 

PS v ED

 

ED v PS

 

SB v RA

 

RA v SB

 

SP – BYE

 

SP – BYE

November 14th

ED v RI

February 13th

RI v ED

 

TB v D

 

D v TB

 

L v RA

 

RA v L

 

SP v V

 

V v SP

 

PS v SB

 

SB v PS

 

U – BYE

 

U – BYE

November 21st

D v U

February 20th

U v D

 

RA v TB

 

TB v RA

 

RI v SP

 

SP v RI

 

V v PS

 

PS v V

 

L v ED

 

ED v L

 

SB – BYE

 

SB – BYE

November 28th

U v RA

February 27th

RA v U

 

TB v L

 

L v TB

 

SP v D

 

D v SP

 

PS v RI

 

RI v PS

 

SB v V

 

V v SB

 

ED – BYE

 

ED – BYE

December 5th

D v PS

March 6th

U v L

 

RA v SP

 

PS v RA

 

ED v U

 

V v ED

 

TB v SB

 

SP v TB

 

RI v V

 

SB v D

 

L – BYE

 

RI – BYE

December 12th

U v TB

March 13th

RA v D

 

SP v L

 

TB v ED

 

ED v RA

 

L v SB

 

V v D

 

SP v PS

 

SB v RI

 

RI v U

 

PS - BYE

 

V – BYE